บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณในความเชื่อมั่นและความผูกพันตลอดระยะเวลา 69 ปี
ในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง อสมท วันที่ 9 เมษายน ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและร่วมส่งกำลังใจเพื่อก้าวต่อไปสู่ที่ 70
อวยพร